Νομική μορφή

Το εγχείρημα πρέπει να είναι από την αρχή πολύ σωστά στημένο νομικά, ώστε να μπορούν όλοι/ες να ασχοληθούν με όλα τα ενδιαφέροντα τους, καλυπτόμενοι από τη νομική μορφή, χωρίς να χρειάζονται έξτρα ενάρξεις κ.λ.π.. Πρέπει π.χ. να μπορούν να γίνουν εσωτερικές συνεργατικές επιχειρήσεις βάσει των δεξιοτήτων των μελών.

Ένα ενδιαφέρον καταστατικό μιας συνεργατικής επιχείρησης είναι εδώ.

Ένα άλλο ενδιαφέρον καταστατικό είναι εδώ.

Νομική διαδικασία ίδρυσης συνεταιρισμού περιορισμένης ευθύνης.

Νόμος 1667/1986 για τους αστικούς συνεταιρισμούς

Νόμος 2810/2000 για τις αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις - Υπόδειγμα καταστατικού αγροτικού συνεταιρισμού

Νόμος 4019/2011: Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις