Οικολογική κρίση

Η Βιόσφαιρα, η ζωή στον πλανήτη μας, είναι εδώ και εκατομμύρια χρόνια σε μια δυναμική ισορροπία όπου συμμετέχουν τα πάντα σε αυτό τον πλανήτη.
Με αυτή την ισορροπία παίζουν κάποιοι μεθυσμένοι από την εξουσία άνθρωποι σαν να είναι στο καζίνο, με ελάχιστη πιθανότητα επιτυχίας, με μοναδικό σκοπό το κέρδος και με ρίσκο την ίδια τη Ζωή στη Γη.

Αυτό ίσως μπορεί ακόμα να αλλάξει, μόνο που πρέπει να αλλάξουμε πρώτα εμείς. Τώρα.

Σύμφωνα με το “δεύτερο Θερμοδυναμικό αξίωμα”, η εντροπία, δηλαδή η αταξία ενός συστήματος, τείνει, αν αφεθεί μόνο του, να αυξηθεί. Δηλαδή δεν μπορεί από μόνο του ένα σύστημα να πάει σε κατάσταση μεγαλύτερης τάξης, αλλά τείνει σε κατάσταση μεγαλύτερης αταξίας.

Η κατανόηση του δεύτερου θερμοδυναμικού αξιώματος, έδειξε στον άνθρωπο της βιομηχανικής εποχής, πως κάθε μορφή ενέργειας μετατρέπεται, τελικά και μη αναστρέψιμα, σε μη αξιοποιήσιμη θερμότητα, άρα οι πόροι δεν είναι απεριόριστοι, άρα η Ανάπτυξη με την έννοια της αύξησης της "αξιοποίησης" των πόρων δεν είναι απεριόριστη.

Στα βιολογικά συστήματα, τα οποία φυσικά περιλαμβάνουν Θέληση για ζωή, άρα δεν "αφήνονται μόνα τους", παρατηρούμε δημιουργία Αυτοοργανωμένων και Πολύπλοκων Συστημάτων, μη ντετερμινιστικών, μη προβλέψιμων. Προκειμένου να μην αντιβαίνει το δεύτερο νόμο της θερμοδυναμικής, η αυτοοργάνωση είναι αυστηρά Περιορισμένη Τοπικά και Χρονικά και συνεπάγεται αύξηση της εντροπίας στο περιβάλλον του συστήματος.

Δυστυχώς οι κατευθύνοντες την τύχη του πλανήτη δεν έχουν διαβάσει ποτέ θεωρία συστημάτων ή θερμοδυναμική. Εξακολουθούν να προβάλλουν την έννοια της ανάπτυξης εννοοώντας την αύξηση της παραγωγής προϊόντος, σα να είμαστε στο 1850, με πραγματικό σκοπό την ανάπτυξη της τσέπης τους σε βάρος όλου του πλανήτη.

Η έννοια της παντοτινής "Ανάπτυξης" του Θεού-Προϊόντος που πλασάρουν οι ιερείς της, καπιταλιστικής ή "υπαρκτοσοσιαλιστικής", οικονομικής θρησκείας (γιατί δεν πρόκειται για επιστήμονες ούτε για επιστήμη), είναι τραγικό λάθος και πρέπει να διαγραφεί από το λεξιλόγιό μας άμεσα.

Πρέπει να αντικατασταθεί άμεσα με την έννοια της Ανάπτυξης του Ανθρώπου, με Σεβασμό στα άλλα ανθρώπινα όντα και το σύνολο της ζωής στη Γη.