Οικολογική Οικονομία

Οικολογική Οικονομία είναι ένας διεπιστημονικός τομέας της ακαδημαϊκής έρευνας που στοχεύει να εξετάσει την αλληλοεξάρτηση και συνεξέλιξη των ανθρώπινων οικονομιών και των φυσικών οικοσυστημάτων στο χρόνο και το χώρο. Διακρίνεται από την Περιβαλλοντική Οικονομία, που είναι η επικρατούσα οικονομική ανάλυση του περιβάλλοντος, στο ότι θεωρεί την οικονομία ως υποσύστημα του οικοσυστήματος και δίνει έμφαση στη διατήρηση του φυσικού πλούτου.

Σύμφωνα με τον οικολογικό οικονομολόγο Malte Faber, η Οικολογική Οικονομία καθορίζεται από την εστίασή της στη φύση, τη δικαιοσύνη και το χρόνο. Ζητήματα όπως η δικαιοσύνη μεταξύ γενεών, η αναστρεψιμότητα της περιβαλλοντικής αλλαγής, η αβεβαιότητα των μακροπρόθεσμων προβλέψων, και η βιώσιμη ανάπτυξη είναι οι άξονες της οικολογικής οικονομικής ανάλυση και αξιολόγησης. Οι οικολογικοί οικονομολόγοι αμφισβητούν τις θεμελιώδεις επικρατούσες οικονομικές προσεγγίσεις όπως η ανάλυση κόστους-κέρδους, και ο διαχωρισμός των οικονομικών αξιών από τη επιστημονική έρευνα, υποστηρίζοντας ότι η οικονομιία είναι αναπόφευκτα κανονιστική. Η θεσιακή ανάλυση, που προσπαθεί να ενσωματώσει τα ζητήματα χρόνου και δικαιοσύνης, προτείνεται ως εναλλακτική λύση.

Τα οικολογικά οικονομικά περιλαμβάνουν τη μελέτη του μεταβολισμού της κοινωνίας, δηλ., τη μελέτη των ροών της ενέργειας και των υλικών που μπαίνουν και βγαίνουν από το οικονομικό σύστημα. Αυτό το υποπεδίο μπορεί επίσης να ονομαστεί βιοφυσικά οικονομικά, bio ή thermoeconomics, και συνδέεται με την εφαρμοσμένη επιστήμη της βιομηχανικής συμβίωσης. Τα οικολογικά οικονομικά είναι βασισμένα σε ένα εννοιολογικό πρότυπο μιας οικονομίας που συνδέεται με, και διαστηρείται από, μια ροή της ενέργειας, τα υλικά, και τις υπηρεσίες του οικοσυστήματος. Αναλυτές από διάφορα πεδία έχουν πραγματοποιήσει έρευνα για τη σχέση οικονομία-περιβάλλοντος, με κέντρο την ενέργεια και τις υλικέςή ροές και τη βιωσιμότητα, την περιβαλλοντική ποιότητα, και την οικονομική ανάπτυξη.

Περισσότερα για την Οικολογική Οικονομία
Στη Wikipedia
 
The International Society for Ecological Economics (ISEE) - http://www.ecoeco.org/
Earth Economics - http://eartheconomics.org
The academic journal, Ecological Economics - http://www.elsevier.com/locate/ecolecon
Ecological Economics Encyclopedia - http://www.ecoeco.org/education_encyclopedia.php
The US Society of Ecological Economics - http://www.ussee.org/
The Brazilian Society for Ecological Economics (ECOECO) - http://www.ecoeco.org.br/

Σχολές
The Gund Institute of Ecological Economics http://www.uvm.edu/giee
Ecological Economics at Rensselaer Polytechnic Institute http://www.economics.rpi.edu/ecological.html
The Beijer International Institute for Ecological Economics http://www.beijer.kva.se/
The Green Economics Institute http://www.greeneconomics.org.uk/
The International Journal of Green Economics http://www.inderscience.com/ijge/

Δεδομένα
EarthTrends World Resources Institute http://earthtrends.wri.org/index.php
Eco-Economy Indicators: http://www.earth-policy.org/Indicators/index.htm
NOAA Economics of Ecosystems Data & Products http://www.economics.noaa.gov/?goal=ecosystems

Διάφορα
New Economics Foundation(NEF) http://www.neweconomics.org
Green Economist website http://greeneconomist.org/
Sustainable Prosperity http://sustainableprosperity.ca/
World Resources Forum http://www.worldresourcesforum.org
Global Reserve Bank http://www.grb.net
An ecological economics article about reconciling economics and its supporting ecosystem http://www.fs.fed.us/eco/s21pre.htm
"Economics in a Full World", by Herman E. Daly http://sef.umd.edu/files/ScientificAmerican_Daly_05.pdf