Υδροπονία και Ακουαπονία, εφαρμογές

Παρακάτω έχουμε συγκεντρώσει βίντεο με παραδείγματα εφαρμογών υδροπονίας και ακουαπονίας,
από συστήματα οικιακά ως συστήματα άκρως επαγγελματικά.
Δυστυχώς κανένα δεν είναι μεταφρασμένο στα Ελληνικά ακόμη, αλλά μια εικόνα = χίλιες λέξεις.

Υδροπονικά συστήματα, οικιακά & μικρής - μεσαίας κλίμακας, ιδιοκατασκευές

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ακουαπονικά συστήματα, οικιακά & μικρής - μεσαίας κλίμακας, ιδιοκατασκευές

 

 

 

 

 

Υδροπονικά και Ακουαπονικά συστήματα, μεσαία κλίμακα